top of page
Logo.JPG

​金能

舟山市金能塑料机械有限公司

18165.jpg

English (USA) |

27015.jpg

​中文

Logo.JPG

金能双金属螺杆机筒

真心创精品,诚意为用户!

timgFPUO9EAF.jpg

​产品介绍

双金属螺杆

双金属螺杆

双金属机筒

双金属机筒

氮化螺杆机筒

氮化螺杆机筒

平双锥双螺杆机筒

平双锥双螺杆机筒

舟山市金能塑料机械有限公司
Zhoushan NT Plastic Machinery Co.,Ltd.
邮箱地址:hls@ntbimetallic.com
bottom of page